Over het College

Het college heeft een vaste kern vrouwelijke en mannelijke
bezoekers, en daarnaast ook personen die zich af en toe aansluiten.
Wel allemaal mensen die de vaderlandse genever, een zuiver gestookt product een warm hart toedragen.
Contributie wordt er niet geheven dus dat kan
de drempel voor U niet zijn.
Kom gerust eens binnenstappen en geef uw eigen mening over de door de uitbater van het Genevercafé speciaal voor ons uitgekozen genevers.
(De Zaaier, Wageningen). (kosten 10 euro per proefsessie.
Incl. kaas en worstplankje na afloop).