Graan jenever.


Voor graanjenever is uitsluitend graanalcohol gebruikt en dus geen melassealcohol. Dit is wettelijk bepaald in de EU-verordening voor gedistilleerde dranken.